Wij slaan geen gegevens op. Dagboekvaneenbelegger.nl is een informatieve site (hobbymatig).

BMS opleidingen is de verantwoordelijke voor deze site. In deze privacyverklaring leggen wij uit dat wij geen persoonsgegevens wij verzamelen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13-01-2020 00:00:00.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties
Onze website vertoont advertenties van derden in de vorm van banners.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. We maken geen gebruik van tracking (zoals google analytics).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
BMS Opleidingen
info@dagboekvaneenbelegger.nl